Przed dokonaniem zakupów prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Wypis z Regulaminu Sklepu www.model-vessel.com

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.model-vessel.com prowadzony jest przez Krzysztofa Kłyszyńskiego. Sklep jest własnością firmy Vessel. Siedziba sklepu Vessel mieści się w Puszczykowie na ul. Cichej 13 62-040 Puszczykowo, numer NIP : 9720699748, Numer REGON: 630944265, działającej na podstawie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej z dnia 24.07.2019 wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania.

2.1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.model-vessel.com,

2.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.model-vessel.com. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji,

2.5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji,

4.1. Wszystkie ceny towarów zamieszone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich (PLN) oraz walutach: Euro i USD( Dolar Amerykański) i zawierają podatek VAT,.

4.4. Do ceny towarów należy doliczyć koszt dostawy w zależności od wybranej formy przesyłki zgodnie z brzmieniem sekcji 5.0 i nast. niniejszego Regulaminu,

5.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 – 21 dni / Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych towarów ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy. Uwzględnia on tylko dni robocze. Zamówione towary o różnych czasach realizacji wysyłane będą po skompletowaniu całości tj. do czasu najdłuższego z podanych,

5.5. Cennik opłat za dostawę towaru w Polsce : - Przy płatności przelewem na konto: 17,00 zł, - Przy płatności na konto PayPal: 21,50 zł Koszty opłat za dostawę towaru poza Polskę oblicza sklep (oprogramowanie wewnętrzne) według aktualnego cennika Poczty Polskiej oraz wagę produktów.

6.2. Płatność przelewem bankowym dokonywana jest przez Klienta na rachunek bankowy nr PL63249000050000400063257651. Klient zostanie poinformowany o czym również w e-mailu potwierdzającym zamówienie, dzień uiszczenia płatności na konto bankowe Sklepu będzie rozpoczyna czas realizacji zamówienia,

6.3. Płatność na konto PayPal dokonywana jest przez Klienta na konto: vessel@model-vessel.com, Klient zostanie poinformowany o czym również w e-mailu potwierdzającym zamówienie, dzień uiszczenia płatności na konto bankowe Sklepu będzie rozpoczyna czas realizacji zamówienia,

9.1. Składający zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 9.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 9.3. Zgodnie z ww. Ustawą, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania oraz usunięcia,

10.7. Niniejszy regulamin obowiązuje od 24.07.2019 r.